Privacy Policy

Wij, Snowlab Studios, gezeteld te Herengracht 449A 1017 BR Amsterdam, Nederland, zijn eigenaren en beheerders van de website boef.nl en verzamelen zo nodig bepaalde informatie van onze bezoekers.

In het volgende privacybeleid leert u wat wij doen met uw persoonlijke gegevens en waarom we dit doen. Bovendien vertellen we u ook hoe we uw informatie beschermen, wanneer de gegevens worden verwijderd en wat uw privacyrechten zijn.

Allereerst: wij houden ons aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en beschermen uw privacy zo veel mogelijk. Maar we willen volledig open zijn: internet leeft van gegevensuitwisseling en heeft nog steeds veel gaten in de beveiliging. Zelfs als uw gegevens worden gecodeerd wanneer u onze website bezoekt, is er altijd een restrisico bij het uitwisselen van informatie met externe websites. Als u een andere website bezoekt, bijvoorbeeld via een link op onze website, houd er dan rekening mee dat deze privacyverklaring niet van toepassing is op deze externe website.

1. Verantwoordelijk – Tot wie kan ik me wenden?
Verantwoordelijk voor deze website is:

Snowlab Studios

Herengracht 449A
1017 BR Amsterdam
Nederland


E-Mail: support@hodlgames.com

2. Verantwoordelijke voor het privacybeleid
U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via de contactgegevens. Als u specifieke vragen heeft over uw gegevens, hun verwijdering of uw rechten, is er een directe mogelijkheid om contact op te nemen met de gegevensbescherming via het e-mailadres support@hodlgames.com. Als u een schriftelijk verzoek wilt indienen, is het achtervoegsel "privacy" voldoende.

3. Wat zijn mijn rechten?
U kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen als u vragen heeft over uw privacyrechten.

4. Verwijderen van data en opslagduur
Tenzij anders aangegeven verwijderen we uw data zodra ze niet meer nodig zijn. Een blokkering of verwijdering van uw gegevens vindt ook plaats als de wettelijk voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, tenzij de opslag nodig is voor de uitvoer of afsluiting van een contract. Bepaalde data moeten mogelijk langer worden bewaard om juridische redenen. U kunt natuurlijk altijd informatie opvragen over de opgeslagen gegevens.

5. Hoe worden uw persoonlijke data beschermd?
We zullen alle redelijke en passende maatregelen nemen om de persoonlijke informatie die we opslaan te beschermen tegen misbruik, verlies of ongeoorloofde toegang. Hiervoor hebben we een aantal technische en organisatorische maatregelen genomen. Dit omvat maatregelen om eventuele vermeende datalekken aan te pakken.

Als u vermoedt dat uw persoonlijke informatie is misbruikt, verloren gegaan is of dat een onbevoegdee toegang tot uw data heeft, laat het ons dan zo snel mogelijk weten en neem contact op met de contactgegevens hierboven.

6. Bezoek aan de website
Als u alleen maar rond wilt kijken op onze website, zullen wij geen persoonlijke data van u opslaan, met uitzondering van data, die uw browser aanleverd, om het bezoek aan onze website mogelijk te maken, zoals:

· Locatie aan de hand van IP-Bereik (alleen het land van herkomst)
· Internet-aanbieder (b.v. Ziggo of KPN)
· Datum en tijd (b.v.. 11:45 op 22.01.2020)
· Browser (b.v.. Chrome of Safari)

De op deze manier verkregen data kunnen niet teruggevoerd worden op u en dienen alleen anonieme statistische doelen voor het optimaliseren van onze website.

Doel van de tijdelijke opslag van data aan het begin is het zekerstellen van de verbinding, als ook de bereikbaarheid en de correcte weergave van onze website.

rechtsgrondslag is het zogeheten legitieme belang dat, in het kader van de bovengenoemde beschermende maatregelen, en in overeenstemming met de Europese vereisten inzake gegevensbescherming.

7. Downloaden van Apps
Via onze website kunt u d.m.v. een link ook bij onze spelaanbiedingen voor mobiele apparaten (hierna te noemen: Apps) in de App Stores belanden.

Bij het downloaden van een app wordt de vereiste informatie verzameld in de betreffende app store, met name het tijdstip van downloaden, de titel, de taalversie en een adverteerder-ID / individuele apparaatcode. We hebben geen invloed op deze gegevensverzameling en zijn er niet verantwoordelijk voor. De app-stores geven informatie over hun omgang met persoonsgegevens in hun eigen privacybeleid. Wij verwerken gegevens binnen het toepassingsgebied van de app, voor zover dat nodig is voor het downloaden van de mobiele app op uw mobiele apparaat, het aanbieden van de betreffende game en de afhandeling van in-game-aankopen.

8. Registratie
U hebt ook de mogelijkheid om u op onze website te registreren en vervolgens op elk gewenst moment een gebruikersaccount aan te vragen. Om u bij ons te registreren, zijn de volgende gegevens vereist:

· E-Mail adres
· Gebruikersnaam
· Wachtwoord

Als Beschermingsmaatregel loopt de verwerking van de, door u gegeven data, over een versleutelde verbinding. Bovendien passen we het principe van dataminimalisatie toe en slaan alleen de gegevens op die daadwerkelijk nodig zijn. Gebruik alstublieft uw echte naam of die van een andere persoon niet als gebruikersnaam. Bovendien zullen we u toewijzen aan een land op basis van het IP-adres van uw apparaat. Deze gegevens worden opgeslagen om u het juiste aanbod van betaalmethoden te tonen. Nadat u een gebruikersaccount hebt gemaakt, worden uw gegevens opgeslagen totdat u besluit afzonderlijke gegevens of het volledige gebruikersaccount te verwijderen.

Doel van de gevraagde gegevens zijn het creëren van een gebruikersaccount voor het spel. Registratie is vrijwillig en kan op elk moment worden herroepen of de gebruikersgegevens kunnen worden verwijderd.

10. Sociaal aanmelden en sociaal inloggen
Naast handmatige registratie bieden we u de mogelijkheid om u rechtstreeks te registreren bij uw bestaande gebruikersaccount van een sociaal netwerk van geselecteerde providers. We gebruiken het platform "Facebook". Als u een van deze functies wilt gebruiken, wordt u omgeleid naar de pagina van de betreffende provider en wordt u door de login geleid.

Als beveiligingsmaatregel worden de gegevens die u invoert verzonden via een gecodeerde verbinding van het betreffende platform. We gebruiken de login niet om persoonlijke informatie zoals vriendenlijsten of contacten te openen of op te slaan. Een permanente link tussen uw gebruikersaccount en de gebruikersaccount op Facebook vindt niet plaats. Beide netwerken zijn gecertificeerd volgens het privacyschild van de EU en de VS. (Voor meer informatie, raadpleeg de respectieve privacyverklaringen.) We weten niet welke gegevens de sociale netwerken verzamelen tijdens het registratieproces of hoe gegevens worden gekoppeld.

11. Communicatie in het spel
Wij bieden verschillende manieren om met ons of andere spelers te communiceren. We gebruiken automatische filtersystemen die massa-mailing of aanstootgevende, gewelddadige, obscene racistische of anderszins aanstootgevende of promotionele berichten voorkomen. We gebruiken we de gegevens om technische fouten te analyseren en corrigeren, om systeemveiligheid en -integriteit te waarborgen, om misbruik en / of ongeoorloofd gebruik tegen te gaan en, voor niet-persoonlijke gebruiksstatistieken, voor het gebruik op korte termijn van de aangeboden communicatiekanalen De gemaakte verslagen bestaan uit datum, tijd van het bericht, haar afzender en ontvanger, de berichten tekst en de hoeveelheid overgedragen data. Geen enkele medewerker zal berichten van ons lezen zonder uw toestemming. In geval van verdenking van ongepast en / of ongeoorloofd gebruik van de aangeboden communicatiekanalen (bijv. Wanneer de ontvanger ons op de hoogte brengt van een bericht), behouden wij ons het recht voor om: het betroffen spelers account, en de door dit account verzonden berichten te onderzoeken en indien nodig, verdere maatregelen te nemen.

De gegevensinvoer voor communicatiedoeleinden is vrijwillig en daarom gebaseerd op de toestemming van de gebruiker. Het gebruik van de filtersystemen dient om de naleving van de regels voor correcte communicatie te controleren en om de rechten van derden te beschermen.

12. Nieuwsbrieven
We gebruiken de zogenaamde Dubbele Opt-In-procedure voor het verstrekken van onze nieuwsbrief, dus we zullen u geen e-mail sturen voordat u bevestigt dat u zich onze nieuwsbrief graag wilt krijgen, door te klikken op de link in onze kennisgeving e-mail

Natuurlijk kunt u zich op elk moment uitschrijven voor onze nieuwsbrief, een link vindt u in elke nieuwsbrief.

13. Cookies
Onze website maakt gebruik van gedeeltelijk zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die meestal worden opgeslagen in een map in uw browser. Cookies bevatten informatie over het huidige of laatste bezoek aan de website:
· Naam van de website.
· Afloopdatum van de cookies.
· Elke waarde.

Als cookies geen exacte vervaldatum bevatten, worden ze alleen in de cache opgeslagen en automatisch verwijderd zodra u uw browser sluit of het apparaat opnieuw opstart. Cookies met een vervaldatum worden ook opgeslagen wanneer u uw browser of het apparaat sluit of opnieuw start. Deze cookies worden pas op de aangegeven datum verwijderd of wanneer u ze handmatig verwijderd. Op onze webiste gebruiken we de volgende drie soorten cookies:

· Vereiste cookies (we hebben ze nodig, bijvoorbeeld om de website correct voor u weer te geven en om bepaalde instellingen tussen te bewaren).
· Functionele en prestatie-afhankelijke cookies (deze helpen ons bijvoorbeeld om de technische gegevens van uw bezoek te evalueren en zo foutmeldingen te voorkomen).
· Advertentie- en analysecookies (deze zorgen ervoor dat bijvoorbeeld advertenties voor schoenen worden weergegeven als u eerder naar schoenen hebt gezocht)

U kunt cookies in uw browserinstellingen configureren, blokkeren en verwijderen. Als u alle cookies op onze website verwijdert, kan het zijn dat sommige functies van de website niet correct worden weergegeven.

14. YouTube
We gebruiken de provider YouTube voor de directe integratie van video's. YouTube wordt beheerd door YouTube LLC, met hoofdzetel 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, VS. YouTube wordt vertegenwoordigd door Google Inc., gevestigd op 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Wanneer de ingesloten video's worden afgespeeld, maken ze verbinding met de YouTube-servers en dienen ze om technische redenen in ieder geval hun IP-adres in. Als je daarnaast ook op je Youtube account bent ingelogd gebruikt Youtube de informatie over de gekeken video’s voor je persoonlijke youtube account.. U kunt deze koppeling voorkomen door uit te loggen bij uw YouTube-gebruikersaccount en andere gebruikersaccounts van uw Google-platform voordat u onze website gebruikt.

Het doel van de gegevensoverdracht is om YouTube, een populaire videoservice bij onze gebruikers, te integreren om gemakkelijk toegang te krijgen tot de gepresenteerde video's zonder onze website te verlaten.

15. Google Analytics
We gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Google Analytics gebruikt de hierboven beschreven advertentie- en analysecookies om onze website te analyseren op uw gebruik. De door cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

16. Bewering, uitoefening en verdediging van juridische claims
Het kan soms nodig zijn voor ons om persoonlijke informatie en, waar van toepassing, in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving, gevoelige persoonlijke informatie te verwerken in verband met de uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

17. Veranderingen van het privacybeleid
Boef behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid op elk moment te wijzigen, maar boef zal zich altijd houden aan de van toepassing zijnde privacywetgeving. Boef beveelt aan dat je jezelf informeert over het huidige privacybeleid telkens wanneer je de website en de apps gebruikt.