LETHALDEATH

--

तुमच्या सारकिल्या मूर्ख मर्त्यांक मरण ही दया.


--


तुमच्या परस हांव अस्तित्वाक खूब उण्या उंचायेच्या पांवड्यार पळयता.
हो संसार, हें विश्व आनी सगळ्या वस्तूंचें सत्य हांव साक्षी जातां.
तातूंतल्यान खोलयन समजूत, बुद्धी मेळटा.
सगळ्या मर्त्य मनशांचो नाश जावंक जाय हाची जाणविकाय.
सगळ्या दैवी सृश्टींतली एकूच चूक.
मर्त्य लोक अशेंच आसतात. आनी ही चूक उग्र आसा.
अस्तित्वाक सदांच सोबीत युटोपिया तयार करपाक ती चूक सुदारची पडटा.
सगळ्या मर्त्यांक अस्तित्वांतल्यान शुध्द करतलों.
अपेस मान्य करपाक न्हयकार दिवपी देवांच्या जाग्यार!"


--


https://guns.lol/notsaturn

29.070,05

29.070,05

respect

#15

#15

positie

9.585

9.585

kechs

Miljardair
Groentje
Groentje

Gastenboek

SoldierBoy heeft 1x Biertje gestuurd
3w
SoldierBoy heeft 1x Biertje gestuurd
3w
SoldierBoy heeft 1x Biertje gestuurd
3w
SoldierBoy heeft 1x Grote drerrie gestuurd
3w
SoldierBoy heeft 1x Kroon gestuurd
3w
SoldierBoy heeft 1x Hey Sexy gestuurd
3w
Frsh heeft 1x Slaap Lekker gestuurd
5w
joep5 heeft 1x Kroon gestuurd
6w
joep5 heeft 1x Kroon gestuurd
6w
TaniaG heeft 1x Wijntje gestuurd
6w

Ga de strijd aan met LETHALDEATH!

Speel mee
Gluurders 928
Rank Wietkweker
Cash €81.288.382
Getrouwd Ja met SoldierBoy
Speeltijd 14 uur, 6 minuten en 22 seconden
Laatste activiteit Vandaag om 21:52:50
Uitbraken 237
Moorden 26
Vermoord 89
Missies gewonnen 1
Lid

Bezittingen van LETHALDEATH

Nummerspel in Gouda

Gifts

1x

3x

13x

1x

2x

1x

1x

3x

3x

1x

1x

2x

3x

1x

1x

1x