Account opgeschort
BOEF schort accounts tijdelijk of permanent op die in strijd zijn met de spelregels.